Photo-Transistor AC Input Photocoupler;

Tên hàng: PC3H3 3H3 SOP4 Photo-Transistor AC Input Photocoupler; Mã: 3H3; Hãng sx: SHARP; Kiểu chân: dán SOP-4; Dùng cho: vật tư PLC;

PC3H3 3H3 SOP4 Photo-Transistor AC Input Photocoupler

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: PC3H3 3H3 SOP4 Photo-Transistor AC Input Photocoupler;

Mã: 3H3;

Hãng sx: SHARP;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Dùng cho: vật tư PLC;

LÊN ĐẦU TRANG