PS21767

Tên hàng: PS21767 Module IGBT 30A 600V; Mã: PS21767; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

PS21767 Module IGBT 30A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21767 Module IGBT 30A 600V;

Mã: PS21767;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng:PS21767 Module IGBT 30A 600V; Mã: PS21767; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

PS21767 Module IGBT 30A 600V

Giá: Liên Hệ

Tên hàng:PS21767 Module IGBT 30A 600V;

Mã: PS21767;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

LÊN ĐẦU TRANG