PS21965

Tên hàng: PS21965-4A IGBT 20A 600V cũ; Mã: PS21965-4A; Hãng sx: MITSUBISHI; Dùng cho: vật tư máy giặt, vật tư điều hòa, vật tư máy may, vật tư servo; Hàng tương đương: PS21965-AT PS21965-ST PS21965-AST PS21965-4A

PS21965-4A IGBT 20A 600V cũ

Giá: 143.000 VNĐ

Tên hàng: PS21965-4A IGBT 20A 600V cũ;

Mã: PS21965-4A;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: vật tư máy giặt, vật tư điều hòa, vật tư máy may, vật tư servo;

Hàng tương đương: PS21965-AT PS21965-ST PS21965-AST PS21965-4A

LÊN ĐẦU TRANG