RES-0.22R1W

Tên hàng: Điện trở 0.22R 1W (0R22 1W) sai số 1%; Mã: RES-0.22R1W

Điện trở 0.22R 1W (0R22 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.22R 1W (0R22 1W) sai số 1%;

Mã: RES-0.22R1W

LÊN ĐẦU TRANG