RES-0.33R2W

Tên hàng: Điện trở 0.33R 2W (0R33 2W) sai số 1%; Mã: RES-0.33R2W

Điện trở 0.33R 2W (0R33 2W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.33R 2W (0R33 2W) sai số 1%;

Mã: RES-0.33R2W

LÊN ĐẦU TRANG