RES-18K0.25W

Tên hàng: Điện trở 18K 0.25W (18K 1/4W); Mã: RESv-18K0.25W

Điện trở 18K 0.25W (18K 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 18K 0.25W (18K 1/4W);

Mã: RES-18K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG