RES-3.9K0.25W

Tên hàng: Điện trở 3.9K 0.25W (3K9 1/4W); Mã: RES-3.9K0.25W

Điện trở 3.9K 0.25W (3K9 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 3.9K 0.25W (3K9 1/4W);

Mã: RES-3.9K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG