RES-47R0.25W

Tên hàng: Điện trở 47R 0.25W (47R 1/4W); Mã: RES-47R0.25W

Điện trở 47R 0.25W (47R 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 47R 0.25W (47R 1/4W);

Mã: RES-47R0.25W

LÊN ĐẦU TRANG