RES-820K0.25W

Tên hàng: Điện trở 820K 0.25W (820K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-820K0.25W

Điện trở 820K 0.25W (820K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 820K 0.25W (820K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-820K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG