RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_NK_-ic

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (TM)

Giá: 25.000VND

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (TM); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_OLD_844

LÊN ĐẦU TRANG