SIP-7

TA8316ASG TA8316S TA8316AS TA8316 SIP7 IC Driver, IGBT GATE DRIVER

Giá: 7.500 VNĐ

TA8316ASG TA8316S TA8316AS TA8316 SIP7 IC Driver, IGBT GATE DRIVER Mã: TA8316AS Kiểu chân: 7 chân cắm SIP-7 Mã kho: TA8316AS_-ic Phân nhóm: IC Driver

LÊN ĐẦU TRANG