SLI-12VDC-SL-A;

Tên hàng: SLI-12VDC-SL-A Relay 12VDC 4 chân 30A 250V; Mã: SLI-12VDC-SL-A;

SLI-12VDC-SL-A Relay 12VDC 4 chân 30A 250V

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: SLI-12VDC-SL-A Relay 12VDC 4 chân 30A 250V;

Mã: SLI-12VDC-SL-A;