SOIC

Tên hàng: Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

LÊN ĐẦU TRANG