Taiwan

Tên hàng: Tụ hóa 68uF 400V 68uF 16x25mm; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Elite; Xuất xứ: Taiwan;

Tụ hóa 68uF 400V 68uF 16x25mm

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 68uF 400V 68uF 16x25mm;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Elite;

Xuất xứ: Taiwan;

LÊN ĐẦU TRANG