TC74VHC74F

Tên hàng: VHC74 TC74VHC74F IC Logic; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm; Mã hàng : TC74VHC74F

VHC74 TC74VHC74F IC Logic

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: VHC74 TC74VHC74F IC Logic;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Mã hàng : TC74VHC74F

LÊN ĐẦU TRANG