Ti4141

Tên hàng: TS4141 SOT-223 IC Nguồn dòng; Kiểu chân: SOT-223; Dùng cho: PLC Siemens; Tag: TS4144, Ti4141, IS4141

TS4141 SOT-223 IC Nguồn dòng

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: TS4141 SOT-223 IC Nguồn dòng;

Kiểu chân: SOT-223;

Dùng cho: PLC Siemens;

Tag: TS4144, Ti4141, IS4141