Tín hiệu ra: 2 xung 5V P-P lệch pha 90 độ; Đường kính đĩa: 22mm; Đường kính lỗ đĩa: 3.5mm; độ dày đĩa: 0.3mm

Tên hàng: Bộ cảm biến tốc độ encoder 100 xung; Điện áp 5V, Tín hiệu ra: 2 xung 5V P-P lệch pha 90 độ; Đường kính đĩa: 22mm; Đường kính lỗ đĩa: 3.5mm; độ dày đĩa: 0.3mm

Bộ cảm biến tốc độ encoder 100 xung

Giá: 105.000 VNĐ

Bộ cảm biến tốc độ encoder 100 xung; Điện áp 5V, Tín hiệu ra: 2 xung 5V P-P lệch pha 90 độ; Đường kính đĩa: 22mm; Đường kính lỗ đĩa: 3.5mm; độ dày đĩa: 0.3mm

LÊN ĐẦU TRANG