TOP249YN

tên hàng: TOP249Y TOP249YN IC nguồn; Mã: TOP249YN; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Power;

TOP249Y TOP249YN IC nguồn

Giá: 9.500 VNĐ

tên hàng: TOP249Y TOP249YN IC nguồn;

Mã: TOP249YN;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Power;

LÊN ĐẦU TRANG