Tụ nhôm dán 47uF 50V

Tên hàng:Tụ nhôm dán 47uF 50V SMD 6.3x7.7mmTên hàng:Tụ nhôm dán 47uF 50V SMD 6.3x7.7mm

Tụ nhôm dán 47uF 50V SMD 6.3×7.7mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:Tụ nhôm dán 47uF 50V SMD 6.3×7.7mm

LÊN ĐẦU TRANG