V8804F

Tên hàng: V8804F LV8804FV SSOP20 IC PC and Server Fan Motor Driver; Mã: V8804F; Kiểu chấn: dán SSOP-20; Hãng sx: ON

V8804F LV8804FV SSOP20 IC PC and Server Fan Motor Driver

Giá: 44.500 VNĐ

Tên hàng: V8804F LV8804FV SSOP20 IC PC and Server Fan Motor Driver;

Mã: V8804F;

Kiểu chấn: dán SSOP-20;

Hãng sx: ON

LÊN ĐẦU TRANG