vDài rộng cao L20xW17.5xH13.5;

Tên hàng: CH-3 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm; Mã: CH-3; Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5; Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm; Điện áp: 220V; Dòng: 10A;

CH-3 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: CH-3 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm;

Mã: CH-3;

Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5;

Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm;

Điện áp: 220V;

Dòng: 10A;