VH-4A_VH3.96-4P

Tên hàng: VH-4A VH3.96-4P Đầu cắm header 4x1 chân 3.96mm thẳng; Mã: VH-4A_VH3.96-4PTên hàng: VH-4A VH3.96-4P Đầu cắm header 4x1 chân 3.96mm thẳng; Mã: VH-4A_VH3.96-4P

VH-4A VH3.96-4P Đầu cắm header 4×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: VH-4A VH3.96-4P Đầu cắm header 4×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-4A_VH3.96-4P

LÊN ĐẦU TRANG