XL1509

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V; Mã: XL1509-5.0; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC Nguồn;

XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V;

Mã: XL1509-5.0;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC Nguồn;

LÊN ĐẦU TRANG