TB6560AHQ ZIP25 IC MOTOR DRIVER

Giá: 74.500 VNĐ

Tên hàng: TB6560AHQ ZIP25 IC MOTOR DRIVER;

Mã: TB6560AHQ;

Kiểu chân: cắm ZIP-25;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TB6560AHQ ZIP25 IC MOTOR DRIVER;  Mã: TB6560AHQ;  Kiểu chân: cắm ZIP-25;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TB6560AHQ ZIP25 IC MOTOR DRIVER;
Mã: TB6560AHQ;
Kiểu chân: cắm ZIP-25;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: IC DRIVER

 

Tags: , , ,