74HC125A TC74HC125AF IC Logic số

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC125A TC74HC125AF IC Logic số;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TC74HC125AF

Tên hàng: 74HC125A TC74HC125AF IC Logic số;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: TC74HC125AF

Tên hàng: 74HC125A TC74HC125AF IC Logic số;
Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: TC74HC125AF

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG