TD62064P DIP16 IC Driver 4CH HIGH−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TD62064P DIP16 IC Driver 4CH HIGH−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER;

Mã: TD62064P;

Kiểu chân: cắm 16 chân DIP-16;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TD62064P DIP16 IC Driver 4CH HIGH−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER;  Mã: TD62064P;  Kiểu chân: cắm 16 chân DIP-16;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TD62064P DIP16 IC Driver 4CH HIGH−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER;
Mã: TD62064P;
Kiểu chân: cắm 16 chân DIP-16;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC DRIVER

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG