TD62082AFG TD62082APG TD62082F TD62082 SOP18 5.2mm IC Driver 8ch Darlington Sink Driver

Giá: 38.500 VNĐ

Tên hàng: TD62082AFG TD62082APG TD62082F TD62082 SOP18 5.2mm IC Driver 8ch Darlington Sink Driver;

Mã: TD62082AFG;

Kiểu chân: dán 18 chân SOP-18 5.2mm;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TD62082AFG TD62082APG TD62082F TD62082 SOP18 5.2mm IC Driver 8ch Darlington Sink Driver;  Mã: TD62082AFG;  Kiểu chân: dán 18 chân SOP-18 5.2mm;  Thương hiệu: Toshiba;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TD62082AFG TD62082APG TD62082F TD62082 SOP18 5.2mm IC Driver 8ch Darlington Sink Driver;
Mã: TD62082AFG;
Kiểu chân: dán 18 chân SOP-18 5.2mm;
Thương hiệu: Toshiba;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC DRIVER

Tags: , , , , , ,