TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver;

Kiểu chân: dán SOP-18 5.2mm;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TD62783AFG

Tên hàng: TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver;  Kiểu chân: dán SOP-18 5.2mm;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: TD62783AFG

Tên hàng: TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver;
Kiểu chân: dán SOP-18 5.2mm;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: TD62783AFG

Tags: , , , ,