Thạch anh 16MHz 3 chân cắm

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 16MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_16MHz;

Hàng tương đương: Z16.00MT Z16.00

Tên hàng: Thạch anh 16MHz 3 chân cắm;  Mã: TA_ZTT_16MHz;  Hàng tương đương: Z16.00MT Z16.00

Tên hàng: Thạch anh 16MHz 3 chân cắm;
Mã: TA_ZTT_16MHz;
Hàng tương đương: Z16.00MT Z16.00

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG