Thạch anh 8MHz HC-49SMD

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 8MHz HC-49SMD;

Mã: TA_HC-49SMD_8MHz;

Kiểu chân: dán

ta_hc-49smd_8mhz

Tags: