TIP122 N Transistor 5A 100V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: TIP122 N Transistor 5A 100V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: TIP122

Tên hàng: TIP122 N Transistor 5A 100V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: ST;  Mã: TIP122

Tên hàng: TIP122 N Transistor 5A 100V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: ST;
Mã: TIP122

Tags: , , ,