TIP35C N Transistor 25A 100V

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TIP35C N Transistor 25A 100V;

Kiểu chán: cắm TO-247;

Mã: TIP35C

Tên hàng: TIP35C N Transistor 25A 100V;  Kiểu chán: cắm TO-247;  Mã: TIP35C

Tên hàng: TIP35C N Transistor 25A 100V;
Kiểu chán: cắm TO-247;
Mã: TIP35C

Tags: , ,