TL082C TL082AC TL082 SOP8 IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TL082C TL082AC TL082 SOP8 IC thuật toán;

Mã: TL082AC;

Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: TL082C TL082AC TL082 SOP8 IC thuật toán;  Mã: TL082AC;  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: TL082C TL082AC TL082 SOP8 IC thuật toán;
Mã: TL082AC;
Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG