TL082CN DIP8 IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TL082CN DIP8 IC thuật toán;

Mã: TL082CN;

Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: TL082CN DIP8 IC thuật toán; Mã: TL082CN; Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: TL082CN DIP8 IC thuật toán;
Mã: TL082CN;
Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG