TL084C TL084CDR TL084A IC thuật toán

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: TL084C TL084CDR TL084A IC thuật toán;

kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Hãng sx: TI;

Mã: TL084C_SOP14;

Tag: TL084C TL084CDR TL084A

Tên hàng: TL084C TL084CDR TL084A IC thuật toán;  kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;  Hãng sx: TI;  Mã: TL084C_SOP14;  Tag: TL084C TL084CDR TL084A

Tên hàng: TL084C TL084CDR TL084A IC thuật toán;
kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;
Hãng sx: TI;
Mã: TL084C_SOP14;
Tag: TL084C TL084CDR TL084A

 

Tags: , ,