TL431A TO92 IC Ổn Áp Nguồn

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: TL431A TO92 IC Ổn Áp Nguồn;

Mã: TL431A;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: LM431A;

Phân nhóm: Ic nguồn

Tên hàng: TL431A TO92 IC Ổn Áp Nguồn;  Mã: TL431A;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Hàng tương đương: LM431A;  Phân nhóm: Ic nguồn

Tên hàng: TL431A TO92 IC Ổn Áp Nguồn;
Mã: TL431A;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Hàng tương đương: LM431A;
Phân nhóm: Ic nguồn

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG