TL5001CP DIP8 IC nguồn;

Giá: 33.000 VNĐ

Tên hàng: TL5001CP DIP8 IC nguồn;

Mã: TL5001CP;

Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8

Tên hàng: TL5001CP DIP8 IC nguồn;  Mã: TL5001CP;  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG