4275G TLE4275G IC nguồn ổn áp 5V

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: 4275G TLE4275G IC nguồn ổn áp 5V;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: Infineon;

Mã: TLE4275G;

Tag: 5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator

Tên hàng: 4275G TLE4275G IC nguồn ổn áp 5V;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hãng sx: Infineon;  Mã: TLE4275G;  Tag: 5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator

Tên hàng: 4275G TLE4275G IC nguồn ổn áp 5V;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hãng sx: Infineon;
Mã: TLE4275G;
Tag: 5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator

Tags: , , ,