TLP291-1 TLP291-1GB P291GB TLP291 SOP4 Photo-Transistor optocoupler

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: TLP291-1 TLP291-1GB P291GB TLP291 SOP4 Photo-Transistor optocoupler;

Mã: TLP291-1_SOP4;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Thương hiệu: Toshiba;

Phân nhóm: opto

Tên hàng: TLP291-1 TLP291-1GB P291GB TLP291 SOP4 Photo-Transistor optocoupler;  Mã: TLP291-1_SOP4;  Kiểu chân: dán SOP-4;  Thương hiệu: Toshiba;  Phân nhóm: optov

Tên hàng: TLP291-1 TLP291-1GB P291GB TLP291 SOP4 Photo-Transistor optocoupler;
Mã: TLP291-1_SOP4;
Kiểu chân: dán SOP-4;
Thương hiệu: Toshiba;
Phân nhóm: opto

Tags: ,