TLP3502 TLP3502A Photo-Triac

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TLP3502 TLP3502A Photo-Triac;

Kiểu chân: cắm DIP-5;

Mã: TLP3502A;

Hãng sx: TOSHIBA

Tên hàng: TLP3502 TLP3502A Photo-Triac;  Kiểu chân: cắm DIP-5;  Mã: TLP3502A;  Hãng sx: TOSHIBA

Tên hàng: TLP3502 TLP3502A Photo-Triac;
Kiểu chân: cắm DIP-5;
Mã: TLP3502A;
Hãng sx: TOSHIBA

Tags: , ,