TLP3507 SOP5 Photo-Triac opto photocoupler

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TLP3507 SOP5 Photo-Triac opto photocoupler;

Mã: TLP3507_SOP5;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler

Tên hàng: TLP3507 SOP5 Photo-Triac opto photocoupler;  Mã: TLP3507_SOP5;  Kiểu chân: dán SOP-5;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: Photocoupler

Tên hàng: TLP3507 SOP5 Photo-Triac opto photocoupler;
Mã: TLP3507_SOP5;
Kiểu chân: dán SOP-5;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: Photocoupler

 

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG