TLP351 SOP8 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TLP351 SOP8 Photocoupler opto các ly quang;

Mã: TLP351_SOP8_169;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hàng tương đương: TLP350, P350, P351

Tên hàng: TLP351 SOP8 Photocoupler opto các ly quang;  Mã: TLP351_SOP8_169;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hàng tương đương: TLP350, P350, P351

Tên hàng: TLP351 SOP8 Photocoupler opto các ly quang;
Mã: TLP351_SOP8_169;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hàng tương đương: TLP350, P350, P351

Tags: ,