TLP550 Photo-Tran

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TLP550 Photo-Tran;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP550;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: TLP550 Photo-Tran;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: TLP550;  Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: TLP550 Photo-Tran;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: TLP550;
Dùng cho: Vật tư biến tần

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG