TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler

Giá: 7,000 VNĐ

Tên hàng: TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler;

Mã: TLP701;

Kiểu chân: dán SOP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler;  Mã: TLP701;  Kiểu chân: dán SOP-6;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: TLP701 P701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler;
Mã: TLP701;
Kiểu chân: dán SOP-6;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG