OP244GN TOP244G SOP7 IC nguồn; Mã: TOP244GN; Kiểu chân: dán SOP-7

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: TOP244GN TOP244G SOP7 IC nguồn;

Mã: TOP244GN;

Kiểu chân: dán SOP-7

Tên hàng: TOP244GN TOP244G SOP7 IC nguồn;  Mã: TOP244GN;  Kiểu chân: dán SOP-7

Tên hàng: TOP244GN TOP244G SOP7 IC nguồn;
Mã: TOP244GN;
Kiểu chân: dán SOP-7

Tags: ,