TOP244P TOP244PN DIP7 IC nguồn

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: TOP244P TOP244PN DIP7 IC nguồn;

Mã: TOP244PN;

Kiểu chân: cắm DIP-7

Tên hàng: TOP244P TOP244PN DIP7 IC nguồn;  Mã: TOP244PN;  Kiểu chân: cắm DIP-7

Tên hàng: TOP244P TOP244PN DIP7 IC nguồn;
Mã: TOP244PN;
Kiểu chân: cắm DIP-7

Tags: ,