TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP244Y;

Kiểu chân: cắm TO-220-6

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;  Mã: TOP244Y;  Kiểu chân: cắm TO-220-6

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;
Mã: TOP244Y;
Kiểu chân: cắm TO-220-6

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG