TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP244YN;

Kiểu chân cắm TO-220-6

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;  Mã: TOP244YN;  Kiểu chân cắm TO-220-6

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;
Mã: TOP244YN;
Kiểu chân cắm TO-220-6

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG