TOSHIBA TF1204 IC DRIVER

Giá: Liên hệ

Tên hàng: TOSHIBA TF1204 IC DRIVER;

Mã: TF1204;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: tháo máy

Hàng tương đương: JH-445BR BX6420 SIP6

Dùng cho: vật tư biến tần; Vật tư servo drive

Tên hàng: TOSHIBA TF1204 IC DRIVER; Mã: TF1204; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư biến tần; Vật tư servo drive

Tên hàng: TOSHIBA TF1204 IC DRIVER;
Mã: TF1204;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: tháo máy;
Dùng cho: vật tư biến tần; Vật tư servo drive

Tags: , , , ,