TP4054 LTH7 SOT23-5 IC nguồn, sạc pin Lion Battery Charger

Giá: 1.000VNĐ

Tên hàng: TP4054 LTH7 SOT23-5 IC nguồn, sạc pin Lion Battery Charger;

Mã: TP4054_LTH7;

Kiểu chân: dán 5 chân SOT-23-5;

Tên hàng: TP4054 LTH7 SOT23-5 IC nguồn, sạc pin Lion Battery Charger;  Mã: TP4054_LTH7;  Kiểu chân: dán 5 chân SOT-23-5;

Tên hàng: TP4054 LTH7 SOT23-5 IC nguồn, sạc pin Lion Battery Charger;
Mã: TP4054_LTH7;
Kiểu chân: dán 5 chân SOT-23-5;

Tags: , , , ,